Länkar

OK ekonomisk förening
Fastighets AB Norrtull är ett helägt dotterbolag till OK ekonomisk förening, en konsumentkooperativ rörelse med 763 000 medlemmar.
Klicka här för att läsa mer om OK ekonomisk förening