Fastighets AB Norrtull

Fastighets AB Norrtull erbjuder moderna och trivsamma lokaler för kommersiell verksamhet, så som kontorslokaler, industrier och logistikparker. Företaget äger idag tio fastigheter i centrala Stockholm, Mälardalen och Uppland.

 

 

Helägt dotterbolag till OK ekonomisk förening

Fastighets AB Norrtull är ett helägt dotterbolag till OK ekonomisk förening, en kooperation som ägs av 700 000 medlemmar runt om i Sverige. Verksamheten bedrivs långsiktigt för att skapa ekonomisk nytta till OK:s medlemmar.

Styrelsens säte: Stockholm